Tổ chức sự kiện

Tổ chức các cuộc liên hoan phim quốc tế, lễ hội quốc tế, cuộc thi Hướng dẫn viên du lịch, giải thưởng Đại sứ du lịch Việt Nam,…