Nghiệp vụ truyền hình

Hơn mười năm hoạt động trong lĩnh vực sản xuất truyền hình, Chúng tôi đúc kết được nhiều bài học, kinh nghiệm thực tế để truyền tải cho học viên khi tham gia khóa học ngắn hạn về "Nghiệp vụ truyền hình".

nghiệp vụ truyền hình
Cung cấp hiểu biết tổng quan về nội dung, quy trình và xây dựng ekip trong quá trình sản xuất chương trình truyền hình.
nghiệp vụ truyền hình
Phát triển tư duy hình ảnh, ngôn ngữ truyền hình.
nghiệp vụ truyền hình
Kỹ năng tác nghiệp cơ bản và kỹ năng xử lý tại hiện trường.
nghiệp vụ truyền hình
Kỹ năng tác nghiệp các thể loại: tin, phóng sự, phỏng vấn...
nghiệp vụ truyền hình
Thành thạo kỹ năng phát hiện vấn đề, xây dựng kịch bản, tổ chức sản xuất.